Miljø

  • Vi bruger så få pesticider som muligt.
  • Vi benytter insektsæber til bekæmpelse af især bladlus, skjoldlus, samme insektsæbe bruges til bekæmpelse af meldug, stråleplet og rust på især roser.
  • Bekæmpelse af ukrudt på gange med småsten, bruges midlet keeper. Samt vi håndluer rigtig meget.
  • Vi anbefaler kokosjord som er CO2 venligt da det ikke omsættes så hurtigt, og samtidig har en god jordstruktur.
  • Vi har et opsat bistade, for at hjælpe bestøvningen og opformering af bier.